:
: วางเม้าส์ที่หมายเลข
เพื่อดูลำดับขั้นตอนการพ่นซ่อม 30 ขั้นตอน
 
รายระเอียดแสดงขั้นตอนการพ่นซ่อม
     
1
  รอยแผล
2
  ประเมิณราคา    
3
  ล้างทำความสะอาด    
4
  ถอดชิ้นส่วน    
5
  ตัดส่วนที่เสียหายด้วยเลื่อยไฟฟ้า    
6
  ถอดส่วนที่เสียหายออก    
7
  ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่เข้ากับตัวรถ    
8
  ยึดชิ้นส่วนให้ติดกับตัวถัง โดยใช้คีมหนีบ    
9
  เชื่อมแนวตะเข็บและขัดให้เรียบ    
10
  เชื่อมขอบอย่างต่อเนื่อง    
11
  เช็ดทำความสะอาด    
12
  โป้วแต่งด้วยสีโป้วสี้พลาสติก    
13
  ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย    
14
  เคลื่อนย้ายมาในพื้นทีเตรียมงาน    
15
  ขัดสีพื้นคุณภาพต่ำออก    
16
  ปิดกระดาษคร่าวๆ    
17
  เช็ดทำความสะอาด    
18
  พ่นสีรองพื้น    
19
  พ่นไกด์โ้ค้๊ท    
20
  ขัดด้วยกระดาษทราย    
21
  ใช้ลมเป่าไล่ฝุ่นสี    
22
  เช็ดทำความสะอาด    
23
  ปิดกระดาษอย่างระเอียด    
24
  แต่งสีเทียบกับตัวรถ    
25
  พ่นสีจริงทับหน้า    
26
  อบให้แห้ง    
27
  ทำความสะอาดอุปกรณ์    
28
  ประกอบชิ้นส่วนและพ่นกันสนิม    
29
  ล้างทำความสะอาด    
30
  ตรวจเช็ค และ ส่งมอบให้ลูกค้า    
 
 
 
 
SiamAutoBody.com© 2005 :: Privacy Policy :: Terms Of Use :: Design by xzign.com