1. ห้องพ่น-อบสี

เป็นห้องระบบขจัดฝุ่นละอองทำให้การพ่นสีในห้องจะมีความ
สะอาดสูงและเมื่อห้องพ่นสะอาดสีที่ได้จึงมีความสุดใส
และสวยสะดุดตา


- ขนาดภายนอกกว้าง 4.12 เมตร สูง 3.5 เมตร
- ขนาดภายในกว้าง 4 เมตร ยาย 7 เมตร สูง 2.5 เมตร

- ใช้ไฟฟ้าขนาด 25 Amp 380 V. ระบบไฟ 3 สาย
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส
- เป็นห้องระบบกรองแห้งขจัดปัญหาความชื้น , น้ำเน่าเสีย และฝุ่นละอองจากสี
- สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้และมีระบบเตือนการซ่อมบำรุง|
 

2. เครื่องมือตัดเหล็ก
- เครื่องตัดโลหะพลาสม่า NERTAZIP 540 ใช้ไฟฟ้า 380 V . 17 amp ระบบไฟฟ้า 3 สาย
สามารถตัดโลหะได้ทุกขนาดความหนาและมีรอยตัดที่มีสภาพดี เกิดความร้อนบริเวณที่ตัดน้อยไม่ทำให้โลหะ
เสียสภาพจากการถูกความร้อนแผ่กระจาย
 

3 เครื่องเชื่อมโลหะแบบเฉพาะจุดสำหรับดึงตัวถังรถยนต์
- เครื่องเชื่อม Spot และ ดึงผนังรถ 2 ชั้น สามารถเชื่อมอุปกรณ์การดึงตัวถังให้เกิดรอยเป็นบริเวณเล็กและ
สามารถดึงรอยบุบหรือรอยเสียหายจากการชนได้โดยไม่ต้องรื้อตัว
ถังหรือชิ้นส่วนรถยนต์
 
4. เครื่องเชื่อมโลหะ CO2
- ใช้เชื่อมโลหะที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษเกิดความร้อยต่ำ
ระหว่างการเชื่อมไม่ทำให้สภาพโลหะเกิดความเสียหายมากเพราะ
เป็นการทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าไม่ใช้แก๊สในหารเชื่อม
5 เครื่องอบสีแบบอินฟาเรด
- ใช้อบสีสำหรับการพ่นในบริเวณเล็กๆ และเหมาะกับการซ่อมสีหลังการประกอบ เป็นการทำงานนอกห้องอบ
 
6 อุปกรณ์เครื่องมือที่ทำงานด้วยลม
- เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา และทำงานได้
รวดเร็ว ไม่เกิดความร้อนขณะใช้งานทำให้สภาพตัวถังไม่เกิดความ
บอบช้ำ
7. เครื่อง เชื่อม สปอทและดึงผนังรถ 2 ชั้น
- ช่วยให้ช่างทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะไม่ต้องรื้อชิ้นงานที่
ต้องการซ่อมมากเกินไป รวมทั้งเป็นเครื่องที่สามารถใช้เชื่อม
ยึดตัวถังโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเร่งความร้อนจนโลหะยึดตัว
กันเหมือนเป็นการประกอบรถยนต์ในโรงงานผู้ผลิต
8. เครื่องล้างอุปกรณ์พ่นสีแบบอัตโนมัติ
- เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ ทำความสะอาด อุปกรณ์พ่นสีโดยนำสารละลายทินเนอร์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
9. เครื่องดึงตัวถังระบบ JIG
เครื่องดึงตัวถังระบบขัดและเสาดึงไฮดรอสิค 2 เสา ใช้ปั้มไฮดรอสิค ขนาด 10 ตัน ทำงานด้วยระบบลม
คุณสมบัติ ::
สำหรับการซ่อมแซมตัวถังที่เสียหายมากจากอุบัติเหต
ุจากการชน โดยมีข้อมูลรถยนต์เกือบทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
 
SiamAutoBody.com© 2005 :: Privacy Policy :: Terms Of Use :: Design by xzign.com